Windykacja należności czy faktoring?

Faktoring, windykacja należności dłużny polega na tym, że firma sprzedaje swoje faktury z dyskontem stronie trzeciej, zazwyczaj firmie faktoringowej. Ten rodzaj finansowania nazywany jest także faktoringiem fakturowym lub faktoringiem należności. W przypadku faktoringu dłużnego otrzymujesz z góry procent od niezapłaconych należności, a firma faktoringowa przejmuje odpowiedzialność za ściąganie płatności od Twoich klientów.
Po tym jak Twoi klienci opłacą faktury, otrzymasz różnicę pomiędzy środkami otrzymanymi z góry a kwotą ostatecznie pobraną – pomniejszoną o opłaty firmy faktoringowej. Faktoring zadłużenia pozwala uzyskać dostęp do kapitału ukrytego w niezapłaconych fakturach, bez konieczności czekania, aż klienci uregulują swoje rachunki w momencie gdy trwa windykacja należności.


Faktoringu dłużnego, windykacji należności nie należy mylić z finansowaniem dłużnym, które nie polega na sprzedaży składnika aktywów, ale zamiast tego zabezpiecza finansowanie za pośrednictwem pożyczkodawcy, który wymaga spłaty w późniejszym terminie. Faktoring zadłużenia i windykacja należności pozwala uzyskać gotówkę z faktur bez konieczności czekania, aż klienci zapłacą, co poprawia przepływ środków pieniężnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one × five =